Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Lingewaard

Lingewaard

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving54,5%
DVeiligheid69,2%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid60,8%
GKunst en cultuur29,0%
HEconomische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie48,4%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving54,5%
DVeiligheid69,2%
EOnderwijs54,8%
FGezondheid60,8%
GKunst en cultuur29,0%
HEconomische participatie55,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,4%
BWater61,5%
CAfval en grondstoffen61,4%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap51,9%
FHinder en calamiteiten62,3%
GLucht47,8%
ABodem47,4%
BWater61,5%
CAfval en grondstoffen61,4%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap51,9%
FHinder en calamiteiten62,3%
GLucht47,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,8%
EKennis32,9%
AConcurrentievermogen42,2%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,8%
EKennis32,9%