Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Cranendonck

Cranendonck

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie44,8%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid55,0%
EOnderwijs65,3%
FGezondheid61,7%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie56,9%
AMaatschappelijke participatie48,6%
BPolitieke participatie44,8%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid55,0%
EOnderwijs65,3%
FGezondheid61,7%
GKunst en cultuur30,3%
HEconomische participatie56,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,6%
BWater68,1%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie18,9%
ENatuur en landschap42,6%
FHinder en calamiteiten66,1%
GLucht44,3%
ABodem52,6%
BWater68,1%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie18,9%
ENatuur en landschap42,6%
FHinder en calamiteiten66,1%
GLucht44,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis32,7%
AConcurrentievermogen55,7%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
EKennis32,7%