Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Steenwijkerland

Steenwijkerland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,3%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid54,2%
EOnderwijs40,6%
FGezondheid48,7%
GKunst en cultuur58,7%
HEconomische participatie39,6%
AMaatschappelijke participatie54,3%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid54,2%
EOnderwijs40,6%
FGezondheid48,7%
GKunst en cultuur58,7%
HEconomische participatie39,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,4%
BWater67,5%
CAfval en grondstoffen67,6%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap53,3%
FHinder en calamiteiten76,3%
GLucht52,2%
ABodem73,4%
BWater67,5%
CAfval en grondstoffen67,6%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap53,3%
FHinder en calamiteiten76,3%
GLucht52,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
EKennis38,8%
AConcurrentievermogen46,0%
BArbeid43,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
EKennis38,8%