Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Moerdijk

Moerdijk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,2%
BPolitieke participatie44,0%
CWoonomgeving48,8%
DVeiligheid53,5%
EOnderwijs45,2%
FGezondheid48,6%
GKunst en cultuur29,3%
HEconomische participatie53,8%
AMaatschappelijke participatie48,2%
BPolitieke participatie44,0%
CWoonomgeving48,8%
DVeiligheid53,5%
EOnderwijs45,2%
FGezondheid48,6%
GKunst en cultuur29,3%
HEconomische participatie53,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,7%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen30,8%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap27,6%
FHinder en calamiteiten42,4%
GLucht33,9%
ABodem59,7%
BWater49,9%
CAfval en grondstoffen30,8%
DEnergie31,8%
ENatuur en landschap27,6%
FHinder en calamiteiten42,4%
GLucht33,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid51,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis45,0%
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid51,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis45,0%