Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Echt-Susteren

Echt-Susteren

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving40,7%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving40,7%
DVeiligheid56,0%
EOnderwijs50,8%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie51,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,5%
BWater67,3%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten59,4%
GLucht45,4%
ABodem68,5%
BWater67,3%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten59,4%
GLucht45,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,0%
BArbeid35,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis46,5%
AConcurrentievermogen43,0%
BArbeid35,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
EKennis46,5%