Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Sluis

Sluis

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving40,9%
DVeiligheid61,3%
EOnderwijs42,1%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur33,6%
HEconomische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving40,9%
DVeiligheid61,3%
EOnderwijs42,1%
FGezondheid47,3%
GKunst en cultuur33,6%
HEconomische participatie54,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem86,5%
BWater46,0%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap35,2%
FHinder en calamiteiten80,1%
GLucht47,9%
ABodem86,5%
BWater46,0%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap35,2%
FHinder en calamiteiten80,1%
GLucht47,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,8%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis28,3%
AConcurrentievermogen55,8%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
EKennis28,3%