Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Drimmelen

Drimmelen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,7%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid62,5%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid50,5%
GKunst en cultuur44,7%
HEconomische participatie68,9%
AMaatschappelijke participatie46,7%
BPolitieke participatie46,2%
CWoonomgeving62,6%
DVeiligheid62,5%
EOnderwijs58,8%
FGezondheid50,5%
GKunst en cultuur44,7%
HEconomische participatie68,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,0%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen54,9%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap45,7%
FHinder en calamiteiten57,4%
GLucht48,9%
ABodem71,0%
BWater44,0%
CAfval en grondstoffen54,9%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap45,7%
FHinder en calamiteiten57,4%
GLucht48,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis29,2%
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,7%
EKennis29,2%