Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Ferwerderadiel

Ferwerderadiel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,4%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving42,0%
DVeiligheid74,1%
EOnderwijs47,1%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur40,6%
HEconomische participatie41,5%
AMaatschappelijke participatie57,4%
BPolitieke participatie48,7%
CWoonomgeving42,0%
DVeiligheid74,1%
EOnderwijs47,1%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur40,6%
HEconomische participatie41,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem84,5%
BWater61,0%
CAfval en grondstoffen43,6%
DEnergie28,4%
ENatuur en landschap26,5%
FHinder en calamiteiten75,6%
GLucht52,9%
ABodem84,5%
BWater61,0%
CAfval en grondstoffen43,6%
DEnergie28,4%
ENatuur en landschap26,5%
FHinder en calamiteiten75,6%
GLucht52,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis26,3%
AConcurrentievermogen49,1%
BArbeid43,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,3%
EKennis26,3%