Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Alphen-Chaam

Alphen-Chaam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving50,2%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid61,4%
GKunst en cultuur43,4%
HEconomische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving50,2%
DVeiligheid59,0%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid61,4%
GKunst en cultuur43,4%
HEconomische participatie70,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,5%
BWater57,6%
CAfval en grondstoffen36,4%
DEnergie20,1%
ENatuur en landschap32,6%
FHinder en calamiteiten68,4%
GLucht40,0%
ABodem68,5%
BWater57,6%
CAfval en grondstoffen36,4%
DEnergie20,1%
ENatuur en landschap32,6%
FHinder en calamiteiten68,4%
GLucht40,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis28,4%
AConcurrentievermogen42,6%
BArbeid47,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis28,4%