Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bladel

Bladel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs65,6%
FGezondheid55,9%
GKunst en cultuur25,8%
HEconomische participatie70,6%
AMaatschappelijke participatie48,1%
BPolitieke participatie45,7%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs65,6%
FGezondheid55,9%
GKunst en cultuur25,8%
HEconomische participatie70,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,6%
BWater74,1%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie34,9%
ENatuur en landschap41,0%
FHinder en calamiteiten71,6%
GLucht44,1%
ABodem54,6%
BWater74,1%
CAfval en grondstoffen65,7%
DEnergie34,9%
ENatuur en landschap41,0%
FHinder en calamiteiten71,6%
GLucht44,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,5%
BArbeid62,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,4%
EKennis43,4%
AConcurrentievermogen56,5%
BArbeid62,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden73,4%
EKennis43,4%