Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie51,4%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid57,7%
EOnderwijs49,2%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur43,6%
HEconomische participatie58,6%
AMaatschappelijke participatie42,1%
BPolitieke participatie51,4%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid57,7%
EOnderwijs49,2%
FGezondheid42,7%
GKunst en cultuur43,6%
HEconomische participatie58,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem85,6%
BWater74,0%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie23,8%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht60,2%
ABodem85,6%
BWater74,0%
CAfval en grondstoffen45,5%
DEnergie23,8%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht60,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid35,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis34,8%
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid35,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis34,8%