Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie52,6%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid60,3%
EOnderwijs48,8%
FGezondheid44,5%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie44,0%
BPolitieke participatie52,6%
CWoonomgeving56,8%
DVeiligheid60,3%
EOnderwijs48,8%
FGezondheid44,5%
GKunst en cultuur24,3%
HEconomische participatie50,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,0%
BWater78,5%
CAfval en grondstoffen36,2%
DEnergie24,2%
ENatuur en landschap41,5%
FHinder en calamiteiten77,1%
GLucht44,5%
ABodem73,0%
BWater78,5%
CAfval en grondstoffen36,2%
DEnergie24,2%
ENatuur en landschap41,5%
FHinder en calamiteiten77,1%
GLucht44,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
EKennis30,6%
AConcurrentievermogen46,9%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
EKennis30,6%