Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Overbetuwe

Overbetuwe

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid50,3%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid62,4%
GKunst en cultuur36,7%
HEconomische participatie51,6%
AMaatschappelijke participatie51,8%
BPolitieke participatie55,8%
CWoonomgeving50,8%
DVeiligheid50,3%
EOnderwijs53,4%
FGezondheid62,4%
GKunst en cultuur36,7%
HEconomische participatie51,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,6%
BWater49,2%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap39,8%
FHinder en calamiteiten54,3%
GLucht42,8%
ABodem53,6%
BWater49,2%
CAfval en grondstoffen44,9%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap39,8%
FHinder en calamiteiten54,3%
GLucht42,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
EKennis42,6%
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
EKennis42,6%