Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hof van Twente

Hof van Twente

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,7%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid65,1%
EOnderwijs56,8%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur58,2%
HEconomische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie60,7%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid65,1%
EOnderwijs56,8%
FGezondheid53,2%
GKunst en cultuur58,2%
HEconomische participatie54,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,9%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen49,1%
DEnergie25,2%
ENatuur en landschap37,5%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht41,9%
ABodem54,9%
BWater67,6%
CAfval en grondstoffen49,1%
DEnergie25,2%
ENatuur en landschap37,5%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht41,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,1%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis51,7%
AConcurrentievermogen42,1%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
EKennis51,7%