Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Neder-Betuwe

Neder-Betuwe

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,5%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs51,8%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur32,8%
HEconomische participatie58,7%
AMaatschappelijke participatie42,5%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving55,9%
DVeiligheid56,4%
EOnderwijs51,8%
FGezondheid50,6%
GKunst en cultuur32,8%
HEconomische participatie58,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,4%
BWater34,5%
CAfval en grondstoffen54,6%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap40,2%
FHinder en calamiteiten54,0%
GLucht37,2%
ABodem53,4%
BWater34,5%
CAfval en grondstoffen54,6%
DEnergie33,1%
ENatuur en landschap40,2%
FHinder en calamiteiten54,0%
GLucht37,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis30,2%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid61,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis30,2%