Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,4%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid66,6%
EOnderwijs59,5%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur34,8%
HEconomische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie60,4%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving57,9%
DVeiligheid66,6%
EOnderwijs59,5%
FGezondheid57,9%
GKunst en cultuur34,8%
HEconomische participatie62,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,6%
BWater60,9%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie39,2%
ENatuur en landschap38,1%
FHinder en calamiteiten65,2%
GLucht53,3%
ABodem52,6%
BWater60,9%
CAfval en grondstoffen37,3%
DEnergie39,2%
ENatuur en landschap38,1%
FHinder en calamiteiten65,2%
GLucht53,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid64,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis30,1%
AConcurrentievermogen49,3%
BArbeid64,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis30,1%