Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie43,9%
CWoonomgeving54,5%
DVeiligheid55,4%
EOnderwijs47,3%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur41,7%
HEconomische participatie40,3%
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie43,9%
CWoonomgeving54,5%
DVeiligheid55,4%
EOnderwijs47,3%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur41,7%
HEconomische participatie40,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem29,7%
BWater77,6%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie36,9%
ENatuur en landschap50,5%
FHinder en calamiteiten52,6%
GLucht63,0%
ABodem29,7%
BWater77,6%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie36,9%
ENatuur en landschap50,5%
FHinder en calamiteiten52,6%
GLucht63,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis47,1%
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis47,1%