Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dinkelland

Dinkelland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,5%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid73,1%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur50,0%
HEconomische participatie67,9%
AMaatschappelijke participatie62,5%
BPolitieke participatie49,7%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid73,1%
EOnderwijs58,9%
FGezondheid60,1%
GKunst en cultuur50,0%
HEconomische participatie67,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,4%
BWater66,0%
CAfval en grondstoffen61,0%
DEnergie30,2%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten75,7%
GLucht47,5%
ABodem66,4%
BWater66,0%
CAfval en grondstoffen61,0%
DEnergie30,2%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten75,7%
GLucht47,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,9%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
EKennis36,3%
AConcurrentievermogen40,9%
BArbeid54,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,1%
EKennis36,3%