Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Westland

Westland

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving61,0%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur31,6%
HEconomische participatie56,2%
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie49,6%
CWoonomgeving61,0%
DVeiligheid62,0%
EOnderwijs61,1%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur31,6%
HEconomische participatie56,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,3%
BWater36,3%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap44,9%
FHinder en calamiteiten45,7%
GLucht51,2%
ABodem53,3%
BWater36,3%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap44,9%
FHinder en calamiteiten45,7%
GLucht51,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid64,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis42,7%
AConcurrentievermogen60,3%
BArbeid64,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
EKennis42,7%