Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Midden-Delfland

Midden-Delfland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie57,8%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid61,0%
EOnderwijs63,4%
FGezondheid70,8%
GKunst en cultuur63,0%
HEconomische participatie70,2%
AMaatschappelijke participatie52,0%
BPolitieke participatie57,8%
CWoonomgeving59,9%
DVeiligheid61,0%
EOnderwijs63,4%
FGezondheid70,8%
GKunst en cultuur63,0%
HEconomische participatie70,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,8%
BWater25,9%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap56,9%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht51,9%
ABodem63,8%
BWater25,9%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie26,7%
ENatuur en landschap56,9%
FHinder en calamiteiten52,3%
GLucht51,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,0%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,9%
EKennis37,2%
AConcurrentievermogen60,0%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,9%
EKennis37,2%