Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Berkelland

Berkelland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,6%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid60,8%
EOnderwijs64,5%
FGezondheid55,2%
GKunst en cultuur50,4%
HEconomische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie59,6%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving50,7%
DVeiligheid60,8%
EOnderwijs64,5%
FGezondheid55,2%
GKunst en cultuur50,4%
HEconomische participatie53,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,2%
BWater82,6%
CAfval en grondstoffen38,6%
DEnergie27,8%
ENatuur en landschap33,5%
FHinder en calamiteiten77,8%
GLucht53,7%
ABodem63,2%
BWater82,6%
CAfval en grondstoffen38,6%
DEnergie27,8%
ENatuur en landschap33,5%
FHinder en calamiteiten77,8%
GLucht53,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,9%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
EKennis50,9%
AConcurrentievermogen42,9%
BArbeid44,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
EKennis50,9%