Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie42,3%
CWoonomgeving43,2%
DVeiligheid32,6%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid40,7%
GKunst en cultuur44,9%
HEconomische participatie30,7%
AMaatschappelijke participatie44,3%
BPolitieke participatie42,3%
CWoonomgeving43,2%
DVeiligheid32,6%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid40,7%
GKunst en cultuur44,9%
HEconomische participatie30,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,9%
BWater44,8%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap47,5%
FHinder en calamiteiten28,5%
GLucht38,9%
ABodem44,9%
BWater44,8%
CAfval en grondstoffen56,9%
DEnergie33,8%
ENatuur en landschap47,5%
FHinder en calamiteiten28,5%
GLucht38,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid40,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis56,9%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid40,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis56,9%