Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie56,2%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid59,8%
EOnderwijs44,5%
FGezondheid59,3%
GKunst en cultuur33,1%
HEconomische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie56,2%
CWoonomgeving57,7%
DVeiligheid59,8%
EOnderwijs44,5%
FGezondheid59,3%
GKunst en cultuur33,1%
HEconomische participatie64,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem68,1%
BWater42,3%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie28,7%
ENatuur en landschap30,9%
FHinder en calamiteiten49,4%
GLucht40,3%
ABodem68,1%
BWater42,3%
CAfval en grondstoffen40,7%
DEnergie28,7%
ENatuur en landschap30,9%
FHinder en calamiteiten49,4%
GLucht40,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,3%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,8%
EKennis34,8%
AConcurrentievermogen51,3%
BArbeid51,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,8%
EKennis34,8%