Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dantumadiel

Dantumadiel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,6%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving57,6%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid43,2%
GKunst en cultuur25,1%
HEconomische participatie35,1%
AMaatschappelijke participatie57,6%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving57,6%
DVeiligheid64,7%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid43,2%
GKunst en cultuur25,1%
HEconomische participatie35,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,6%
BWater56,9%
CAfval en grondstoffen42,6%
DEnergie38,3%
ENatuur en landschap31,2%
FHinder en calamiteiten74,7%
GLucht59,9%
ABodem80,6%
BWater56,9%
CAfval en grondstoffen42,6%
DEnergie38,3%
ENatuur en landschap31,2%
FHinder en calamiteiten74,7%
GLucht59,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen36,5%
BArbeid42,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis30,1%
AConcurrentievermogen36,5%
BArbeid42,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
EKennis30,1%