Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zuidplas

Zuidplas

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,1%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving59,8%
DVeiligheid52,4%
EOnderwijs51,7%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur30,6%
HEconomische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie39,1%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving59,8%
DVeiligheid52,4%
EOnderwijs51,7%
FGezondheid63,7%
GKunst en cultuur30,6%
HEconomische participatie54,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,1%
BWater32,3%
CAfval en grondstoffen56,5%
DEnergie28,1%
ENatuur en landschap37,3%
FHinder en calamiteiten44,9%
GLucht53,2%
ABodem56,1%
BWater32,3%
CAfval en grondstoffen56,5%
DEnergie28,1%
ENatuur en landschap37,3%
FHinder en calamiteiten44,9%
GLucht53,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,1%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis38,4%
AConcurrentievermogen60,1%
BArbeid51,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis38,4%