Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Peel en Maas

Peel en Maas

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie38,4%
CWoonomgeving51,5%
DVeiligheid61,1%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur20,6%
HEconomische participatie62,8%
AMaatschappelijke participatie53,8%
BPolitieke participatie38,4%
CWoonomgeving51,5%
DVeiligheid61,1%
EOnderwijs49,3%
FGezondheid58,7%
GKunst en cultuur20,6%
HEconomische participatie62,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,5%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen53,4%
DEnergie22,9%
ENatuur en landschap31,4%
FHinder en calamiteiten64,2%
GLucht38,9%
ABodem56,5%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen53,4%
DEnergie22,9%
ENatuur en landschap31,4%
FHinder en calamiteiten64,2%
GLucht38,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,6%
EKennis30,0%
AConcurrentievermogen50,8%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,6%
EKennis30,0%