Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oldambt

Oldambt

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie31,4%
BPolitieke participatie38,0%
CWoonomgeving42,2%
DVeiligheid40,7%
EOnderwijs35,5%
FGezondheid37,5%
GKunst en cultuur46,6%
HEconomische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie31,4%
BPolitieke participatie38,0%
CWoonomgeving42,2%
DVeiligheid40,7%
EOnderwijs35,5%
FGezondheid37,5%
GKunst en cultuur46,6%
HEconomische participatie29,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,3%
BWater62,9%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap40,0%
FHinder en calamiteiten65,2%
GLucht43,5%
ABodem77,3%
BWater62,9%
CAfval en grondstoffen46,5%
DEnergie24,6%
ENatuur en landschap40,0%
FHinder en calamiteiten65,2%
GLucht43,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid29,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
EKennis40,2%
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid29,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
EKennis40,2%