Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving50,3%
DVeiligheid52,1%
EOnderwijs48,9%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie36,6%
AMaatschappelijke participatie55,1%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving50,3%
DVeiligheid52,1%
EOnderwijs48,9%
FGezondheid52,6%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie36,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,9%
BWater38,8%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap24,0%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht46,5%
ABodem75,9%
BWater38,8%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap24,0%
FHinder en calamiteiten74,3%
GLucht46,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid45,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis31,2%
AConcurrentievermogen41,6%
BArbeid45,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
EKennis31,2%