Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bodegraven-Reeuwijk

Bodegraven-Reeuwijk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid51,4%
EOnderwijs49,7%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur33,5%
HEconomische participatie65,4%
AMaatschappelijke participatie54,0%
BPolitieke participatie50,6%
CWoonomgeving53,3%
DVeiligheid51,4%
EOnderwijs49,7%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur33,5%
HEconomische participatie65,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,3%
BWater35,7%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten52,5%
GLucht46,8%
ABodem63,3%
BWater35,7%
CAfval en grondstoffen55,4%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap30,5%
FHinder en calamiteiten52,5%
GLucht46,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,9%
EKennis47,6%
AConcurrentievermogen51,6%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,9%
EKennis47,6%