Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving48,6%
DVeiligheid64,5%
EOnderwijs45,0%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie66,7%
AMaatschappelijke participatie41,0%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving48,6%
DVeiligheid64,5%
EOnderwijs45,0%
FGezondheid53,3%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie66,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,7%
BWater59,0%
CAfval en grondstoffen51,7%
DEnergie22,1%
ENatuur en landschap46,7%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht61,5%
ABodem79,7%
BWater59,0%
CAfval en grondstoffen51,7%
DEnergie22,1%
ENatuur en landschap46,7%
FHinder en calamiteiten67,5%
GLucht61,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis55,4%
AConcurrentievermogen47,4%
BArbeid43,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
EKennis55,4%