Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hollands Kroon

Hollands Kroon

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving46,4%
DVeiligheid62,3%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid57,3%
GKunst en cultuur24,4%
HEconomische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving46,4%
DVeiligheid62,3%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid57,3%
GKunst en cultuur24,4%
HEconomische participatie55,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,0%
BWater31,3%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap25,4%
FHinder en calamiteiten58,7%
GLucht46,4%
ABodem81,0%
BWater31,3%
CAfval en grondstoffen34,2%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap25,4%
FHinder en calamiteiten58,7%
GLucht46,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
EKennis36,8%
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid46,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
EKennis36,8%