Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving49,2%
DVeiligheid39,6%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur60,7%
HEconomische participatie36,2%
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie58,0%
CWoonomgeving49,2%
DVeiligheid39,6%
EOnderwijs56,2%
FGezondheid57,4%
GKunst en cultuur60,7%
HEconomische participatie36,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,1%
BWater48,3%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie43,2%
ENatuur en landschap54,9%
FHinder en calamiteiten51,3%
GLucht63,2%
ABodem54,1%
BWater48,3%
CAfval en grondstoffen33,7%
DEnergie43,2%
ENatuur en landschap54,9%
FHinder en calamiteiten51,3%
GLucht63,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid40,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
EKennis49,9%
AConcurrentievermogen53,2%
BArbeid40,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
EKennis49,9%