Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving57,4%
DVeiligheid58,0%
EOnderwijs50,0%
FGezondheid67,8%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie62,1%
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie53,2%
CWoonomgeving57,4%
DVeiligheid58,0%
EOnderwijs50,0%
FGezondheid67,8%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie62,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,7%
BWater22,9%
CAfval en grondstoffen36,6%
DEnergie32,1%
ENatuur en landschap58,2%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht60,9%
ABodem54,7%
BWater22,9%
CAfval en grondstoffen36,6%
DEnergie32,1%
ENatuur en landschap58,2%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht60,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,3%
BArbeid52,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
EKennis47,8%
AConcurrentievermogen56,3%
BArbeid52,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
EKennis47,8%