Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nissewaard

Nissewaard

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie31,8%
BPolitieke participatie43,2%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid44,8%
EOnderwijs41,7%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur39,0%
HEconomische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie31,8%
BPolitieke participatie43,2%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid44,8%
EOnderwijs41,7%
FGezondheid47,6%
GKunst en cultuur39,0%
HEconomische participatie29,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,2%
BWater36,4%
CAfval en grondstoffen25,6%
DEnergie36,9%
ENatuur en landschap46,6%
FHinder en calamiteiten43,0%
GLucht69,2%
ABodem65,2%
BWater36,4%
CAfval en grondstoffen25,6%
DEnergie36,9%
ENatuur en landschap46,6%
FHinder en calamiteiten43,0%
GLucht69,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,8%
BArbeid41,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
EKennis39,5%
AConcurrentievermogen48,8%
BArbeid41,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
EKennis39,5%