Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Krimpenerwaard

Krimpenerwaard

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving60,7%
DVeiligheid60,5%
EOnderwijs50,4%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie57,8%
AMaatschappelijke participatie47,2%
BPolitieke participatie51,0%
CWoonomgeving60,7%
DVeiligheid60,5%
EOnderwijs50,4%
FGezondheid57,8%
GKunst en cultuur43,1%
HEconomische participatie57,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,4%
BWater35,1%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap43,5%
FHinder en calamiteiten65,0%
GLucht53,4%
ABodem67,4%
BWater35,1%
CAfval en grondstoffen47,8%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap43,5%
FHinder en calamiteiten65,0%
GLucht53,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen39,7%
BArbeid53,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
EKennis33,1%
AConcurrentievermogen39,7%
BArbeid53,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,9%
EKennis33,1%