Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Gooise Meren

Gooise Meren

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,3%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid48,0%
EOnderwijs63,6%
FGezondheid65,4%
GKunst en cultuur67,8%
HEconomische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie46,3%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving53,6%
DVeiligheid48,0%
EOnderwijs63,6%
FGezondheid65,4%
GKunst en cultuur67,8%
HEconomische participatie49,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,9%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap70,8%
FHinder en calamiteiten44,9%
GLucht55,3%
ABodem46,9%
BWater46,1%
CAfval en grondstoffen37,9%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap70,8%
FHinder en calamiteiten44,9%
GLucht55,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,5%
BArbeid45,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,3%
EKennis57,1%
AConcurrentievermogen40,5%
BArbeid45,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,3%
EKennis57,1%