Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Meierijstad

Meierijstad

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie54,1%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid65,1%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid54,7%
GKunst en cultuur38,6%
HEconomische participatie56,8%
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie54,1%
CWoonomgeving56,7%
DVeiligheid65,1%
EOnderwijs57,2%
FGezondheid54,7%
GKunst en cultuur38,6%
HEconomische participatie56,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,0%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen56,4%
DEnergie27,3%
ENatuur en landschap37,3%
FHinder en calamiteiten63,9%
GLucht49,8%
ABodem41,0%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen56,4%
DEnergie27,3%
ENatuur en landschap37,3%
FHinder en calamiteiten63,9%
GLucht49,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis37,8%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid55,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis37,8%