Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Waadhoeke

Waadhoeke

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving42,0%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid47,0%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie37,3%
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie50,8%
CWoonomgeving42,0%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid47,0%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie37,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,6%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap20,6%
FHinder en calamiteiten66,0%
GLucht48,0%
ABodem77,6%
BWater52,6%
CAfval en grondstoffen37,2%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap20,6%
FHinder en calamiteiten66,0%
GLucht48,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,8%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
EKennis30,1%
AConcurrentievermogen42,8%
BArbeid44,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,9%
EKennis30,1%