Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Midden-Groningen

Midden-Groningen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,5%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving43,7%
DVeiligheid46,9%
EOnderwijs39,3%
FGezondheid37,9%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie27,0%
AMaatschappelijke participatie42,5%
BPolitieke participatie52,0%
CWoonomgeving43,7%
DVeiligheid46,9%
EOnderwijs39,3%
FGezondheid37,9%
GKunst en cultuur44,5%
HEconomische participatie27,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,7%
BWater61,0%
CAfval en grondstoffen43,6%
DEnergie25,2%
ENatuur en landschap44,6%
FHinder en calamiteiten54,8%
GLucht44,4%
ABodem77,7%
BWater61,0%
CAfval en grondstoffen43,6%
DEnergie25,2%
ENatuur en landschap44,6%
FHinder en calamiteiten54,8%
GLucht44,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid35,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
EKennis31,9%
AConcurrentievermogen52,6%
BArbeid35,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
EKennis31,9%