Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Montferland

Montferland

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie45,9%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid64,1%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie55,4%
BPolitieke participatie45,9%
CWoonomgeving56,5%
DVeiligheid64,1%
EOnderwijs51,0%
FGezondheid51,0%
GKunst en cultuur35,8%
HEconomische participatie51,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,7%
BWater75,5%
CAfval en grondstoffen50,4%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap32,8%
FHinder en calamiteiten62,9%
GLucht55,6%
ABodem57,7%
BWater75,5%
CAfval en grondstoffen50,4%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap32,8%
FHinder en calamiteiten62,9%
GLucht55,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid38,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
EKennis36,5%
AConcurrentievermogen38,7%
BArbeid38,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,9%
EKennis36,5%