Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie32,1%
CWoonomgeving70,3%
DVeiligheid40,4%
EOnderwijs39,5%
FGezondheid39,2%
GKunst en cultuur57,7%
HEconomische participatie31,9%
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie32,1%
CWoonomgeving70,3%
DVeiligheid40,4%
EOnderwijs39,5%
FGezondheid39,2%
GKunst en cultuur57,7%
HEconomische participatie31,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,6%
BWater57,8%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap29,9%
FHinder en calamiteiten54,5%
GLucht54,8%
ABodem65,6%
BWater57,8%
CAfval en grondstoffen35,3%
DEnergie23,1%
ENatuur en landschap29,9%
FHinder en calamiteiten54,5%
GLucht54,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid28,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis29,3%
AConcurrentievermogen41,9%
BArbeid28,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,2%
EKennis29,3%