Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie33,5%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid46,2%
EOnderwijs43,8%
FGezondheid37,0%
GKunst en cultuur57,4%
HEconomische participatie25,9%
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie33,5%
CWoonomgeving51,3%
DVeiligheid46,2%
EOnderwijs43,8%
FGezondheid37,0%
GKunst en cultuur57,4%
HEconomische participatie25,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,0%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen36,0%
DEnergie34,9%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten41,5%
GLucht57,7%
ABodem65,0%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen36,0%
DEnergie34,9%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten41,5%
GLucht57,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid29,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
EKennis28,0%
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid29,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
EKennis28,0%