Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie37,9%
CWoonomgeving51,6%
DVeiligheid41,6%
EOnderwijs39,7%
FGezondheid38,9%
GKunst en cultuur56,9%
HEconomische participatie26,3%
AMaatschappelijke participatie44,4%
BPolitieke participatie37,9%
CWoonomgeving51,6%
DVeiligheid41,6%
EOnderwijs39,7%
FGezondheid38,9%
GKunst en cultuur56,9%
HEconomische participatie26,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem65,3%
BWater62,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,3%
GLucht58,1%
ABodem65,3%
BWater62,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie36,0%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,3%
GLucht58,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,1%
BArbeid32,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
EKennis27,6%
AConcurrentievermogen41,1%
BArbeid32,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,9%
EKennis27,6%