Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Appingedam

Appingedam

45,1%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
44,3%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie44,5%
37,0%Politieke participatie37,0%
56,9%Woonomgeving56,9%
48,8%Veiligheid48,8%
50,1%Onderwijs50,1%
29,6%Gezondheid29,6%
56,1%Kunst en cultuur56,1%
37,6%Economische participatie37,6%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
44,5%Maatschappelijke participatieA
37,0%Politieke participatieB
56,9%WoonomgevingC
48,8%VeiligheidD
50,1%OnderwijsE
29,6%GezondheidF
56,1%Kunst en cultuurG
37,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem61,4%
56,3%Water56,3%
37,8%Afval en grondstoffen37,8%
36,3%Energie36,3%
30,7%Natuur en landschap30,7%
45,9%Hinder en calamiteiten45,9%
54,1%Lucht54,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
61,4%BodemA
56,3%WaterB
37,8%Afval en grondstoffenC
36,3%EnergieD
30,7%Natuur en landschapE
45,9%Hinder en calamiteitenF
54,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen45,2%
37,1%Arbeid37,1%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid49,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
30,2%Kennis30,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
45,2%ConcurrentievermogenA
37,1%ArbeidB
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,2%KennisE