Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Delfzijl

Delfzijl

40,1%sociaal-cultureel
44,1%ecologisch
46,9%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,7%
37,0%Politieke participatie36,5%
56,9%Woonomgeving47,6%
48,8%Veiligheid44,9%
50,1%Onderwijs46,6%
29,6%Gezondheid30,5%
56,1%Kunst en cultuur35,2%
37,6%Economische participatie37,7%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,7%Maatschappelijke participatieA
36,5%Politieke participatieB
47,6%WoonomgevingC
44,9%VeiligheidD
46,6%OnderwijsE
30,5%GezondheidF
35,2%Kunst en cultuurG
37,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem64,6%
56,3%Water63,6%
37,8%Afval en grondstoffen29,0%
36,3%Energie38,9%
30,7%Natuur en landschap23,1%
45,9%Hinder en calamiteiten53,7%
54,1%Lucht36,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
64,6%BodemA
63,6%WaterB
29,0%Afval en grondstoffenC
38,9%EnergieD
23,1%Natuur en landschapE
53,7%Hinder en calamiteitenF
36,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen54,2%
37,1%Arbeid40,3%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid45,5%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,5%
30,2%Kennis40,0%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
54,2%ConcurrentievermogenA
40,3%ArbeidB
45,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,0%KennisE