Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Groningen (gemeente)

Groningen (gemeente)

50,2%sociaal-cultureel
50,0%ecologisch
62,0%economisch

Grote gemeenten

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie41,0%
37,0%Politieke participatie68,1%
56,9%Woonomgeving66,0%
48,8%Veiligheid33,9%
50,1%Onderwijs52,5%
29,6%Gezondheid51,6%
56,1%Kunst en cultuur60,0%
37,6%Economische participatie28,3%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
41,0%Maatschappelijke participatieA
68,1%Politieke participatieB
66,0%WoonomgevingC
33,9%VeiligheidD
52,5%OnderwijsE
51,6%GezondheidF
60,0%Kunst en cultuurG
28,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem37,1%
56,3%Water67,4%
37,8%Afval en grondstoffen39,7%
36,3%Energie47,2%
30,7%Natuur en landschap62,2%
45,9%Hinder en calamiteiten34,8%
54,1%Lucht61,9%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
37,1%BodemA
67,4%WaterB
39,7%Afval en grondstoffenC
47,2%EnergieD
62,2%Natuur en landschapE
34,8%Hinder en calamiteitenF
61,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,6%
37,1%Arbeid65,4%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid55,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,8%
30,2%Kennis68,7%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,6%ConcurrentievermogenA
65,4%ArbeidB
55,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
68,7%KennisE