Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Loppersum

Loppersum

46,9%sociaal-cultureel
45,7%ecologisch
44,1%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie52,0%
37,0%Politieke participatie43,4%
56,9%Woonomgeving42,6%
48,8%Veiligheid60,9%
50,1%Onderwijs49,8%
29,6%Gezondheid37,0%
56,1%Kunst en cultuur39,1%
37,6%Economische participatie50,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
52,0%Maatschappelijke participatieA
43,4%Politieke participatieB
42,6%WoonomgevingC
60,9%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
37,0%GezondheidF
39,1%Kunst en cultuurG
50,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem84,4%
56,3%Water51,6%
37,8%Afval en grondstoffen35,0%
36,3%Energie24,3%
30,7%Natuur en landschap22,3%
45,9%Hinder en calamiteiten60,6%
54,1%Lucht41,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
84,4%BodemA
51,6%WaterB
35,0%Afval en grondstoffenC
24,3%EnergieD
22,3%Natuur en landschapE
60,6%Hinder en calamiteitenF
41,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen50,8%
37,1%Arbeid42,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid42,6%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,1%
30,2%Kennis30,2%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
50,8%ConcurrentievermogenA
42,9%ArbeidB
42,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,2%KennisE