Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Veendam

Veendam

45,0%sociaal-cultureel
49,4%ecologisch
49,4%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie36,2%
37,0%Politieke participatie40,0%
56,9%Woonomgeving58,0%
48,8%Veiligheid46,6%
50,1%Onderwijs52,9%
29,6%Gezondheid35,7%
56,1%Kunst en cultuur52,5%
37,6%Economische participatie37,8%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
36,2%Maatschappelijke participatieA
40,0%Politieke participatieB
58,0%WoonomgevingC
46,6%VeiligheidD
52,9%OnderwijsE
35,7%GezondheidF
52,5%Kunst en cultuurG
37,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem58,6%
56,3%Water77,2%
37,8%Afval en grondstoffen41,1%
36,3%Energie26,9%
30,7%Natuur en landschap39,9%
45,9%Hinder en calamiteiten56,4%
54,1%Lucht45,4%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
58,6%BodemA
77,2%WaterB
41,1%Afval en grondstoffenC
26,9%EnergieD
39,9%Natuur en landschapE
56,4%Hinder en calamiteitenF
45,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen49,1%
37,1%Arbeid38,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid53,2%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,4%
30,2%Kennis42,4%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
49,1%ConcurrentievermogenA
38,9%ArbeidB
53,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,4%KennisE