Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zeewolde

Zeewolde

49,8%sociaal-cultureel
52,7%ecologisch
53,8%economisch

Kleine gemeenten

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie54,4%
37,0%Politieke participatie58,8%
56,9%Woonomgeving58,7%
48,8%Veiligheid49,8%
50,1%Onderwijs56,2%
29,6%Gezondheid55,9%
56,1%Kunst en cultuur20,2%
37,6%Economische participatie44,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
54,4%Maatschappelijke participatieA
58,8%Politieke participatieB
58,7%WoonomgevingC
49,8%VeiligheidD
56,2%OnderwijsE
55,9%GezondheidF
20,2%Kunst en cultuurG
44,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem74,5%
56,3%Water65,3%
37,8%Afval en grondstoffen43,5%
36,3%Energie51,2%
30,7%Natuur en landschap23,7%
45,9%Hinder en calamiteiten74,3%
54,1%Lucht36,6%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
74,5%BodemA
65,3%WaterB
43,5%Afval en grondstoffenC
51,2%EnergieD
23,7%Natuur en landschapE
74,3%Hinder en calamiteitenF
36,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen56,2%
37,1%Arbeid64,9%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid46,3%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,7%
30,2%Kennis51,9%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
56,2%ConcurrentievermogenA
64,9%ArbeidB
46,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,9%KennisE