Comparable


Typologies


Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel45,1%
ecologisch46,1%
economisch44,3%

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Ameland

Ameland

57,0%sociaal-cultureel
61,8%ecologisch
47,6%economisch

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
44,5%Maatschappelijke participatie53,5%
37,0%Politieke participatie58,2%
56,9%Woonomgeving52,2%
48,8%Veiligheid64,4%
50,1%Onderwijs63,6%
29,6%Gezondheid51,0%
56,1%Kunst en cultuur51,0%
37,6%Economische participatie61,9%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie37,0%
CWoonomgeving56,9%
DVeiligheid48,8%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid29,6%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie37,6%
53,5%Maatschappelijke participatieA
58,2%Politieke participatieB
52,2%WoonomgevingC
64,4%VeiligheidD
63,6%OnderwijsE
51,0%GezondheidF
51,0%Kunst en cultuurG
61,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
61,4%Bodem86,7%
56,3%Water66,9%
37,8%Afval en grondstoffen46,7%
36,3%Energie24,4%
30,7%Natuur en landschap73,3%
45,9%Hinder en calamiteiten93,2%
54,1%Lucht41,1%
ABodem61,4%
BWater56,3%
CAfval en grondstoffen37,8%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap30,7%
FHinder en calamiteiten45,9%
GLucht54,1%
86,7%BodemA
66,9%WaterB
46,7%Afval en grondstoffenC
24,4%EnergieD
73,3%Natuur en landschapE
93,2%Hinder en calamiteitenF
41,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
45,2%Concurrentievermogen44,4%
37,1%Arbeid57,0%
49,0%Infrastructuur en bereikbaarheid54,0%
60,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
30,2%Kennis19,5%
AConcurrentievermogen45,2%
BArbeid37,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis30,2%
44,4%ConcurrentievermogenA
57,0%ArbeidB
54,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
19,5%KennisE